ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Јавне набавке, огласи, информације од јавног значаја

Јавни позив за подношење понуда - екскурзије - јесен 2024.г.

Одлука о закључивању оквирног споразума - екскурзије - пролеће 2024.г.

Јавни позив за подношење понуда - екскурзије - пролеће 2024.г.

Финансијски план и План јавних набавки Графичко-медијске школе за 2024. г.

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије 2023.г.

Јавни позив за подношење понуда - Набавка електричне енергије 2023.г.

План јавних набавки Графичко-медијске школе за 2023.г.

Промена плана јавних набавки Графичко-медијске школе за 2023.г.

Обавештење о закљученом уговору - екскурзија IV разред 2022.г.

Одлука о додели уговора - екскурзија IV разред 2022.г.

Јавни позив за подношење понуда - екскурзија IV разред 2022.г.

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије 2022.г.

Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија 2022.г.

Набавка електричне енергије 2022.г.

Финансијски извештај за 2021. годину

План јавних набавки за 2022. годину