• Бодови: 88,58-77,40

    ФОТОГРАФИЈА

Фотограф-8

Опис смера

Ученици овога смера обучавају се за снимање аналогним и дигиталним фото-камерама, развијају фотоматеријал у лабораторији и израђују црно-беле фотографије, такође, обучавају се за дигиталну обраду фотографија и обављање послова у фотографској делатности од идеје до реализације финалног производа. Упознају се и са теоријским знањима из области: фотохемије, оптике и природе светлости. Баве се снимањем разних предмета, индустријских производа, мртве природе, портрета и људске фигуре, као пејзажа и архитектуре. Поред тога уче и о позоришној, рекламној и новинској фотографији, тако да су по завршеној школи обучени за све врсте послова у фотографији.

План рада

У првој години ученици се обучавају за употребу аналогних фотоапарата (СЛР апарати), уче да праве црно-беле фотографије, фигуре у студију са различитим врстама осветљења. Обучавају се за развијање црно-белих фотографија и филма у школској лабораторији (техника црно-беле фотографије се у Србији врло ретко изучава). Уче да подешавају бленду, експозицију и ИСО.

Ученици се обучавају за употребу дигиталних фотоапарата (ДСЛР апарати) са различитим задацима (каталог индустријских производа, рекламна фотографија, модна фотографија, пејзаж, архитектура, новинска…). Раде у студију и на терену у току ове 3 године. Теме су сличне, али из године у годину са све комплекснијим захтевима. Оспосовљавају се да самостално изађу на терен. Обучавају се за обраду и ретуш фотографија на рачунару.

Предмети по годинама

Српски језик и књижевност  (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Рачунарство и информатика (2)
Историја (2)
Ликовна култура (1)
Географија (2)
Физика (2)
Хемија (2)
Биологија (2)
Основи графичке технике (2)
Технологија образовног профила (2)
Грађанска/верска настава (1)
Практична настава (5)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Музичка уметност (1)
Историја (2)
Физика (2)
Хемија (2)
Основи графичке технике (1)
Графичко обликовање и писмо (2)
Грађанска/верска настава (1)
Технологија графичког материјала (2)
Технологија образовног профила (2)
Практична настава (8)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Социологија (2)
Хемија (2)
Технологија графичког материјала (2)
Грађанска/верска настава (1)
Технологија образовног профила  (2)
Практична настава (13)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Филозофија (2)
Грађанска/верска настава (1)
Устав и права грађана (1)
Економика и организација производње (2)
Основи електротехнике и електронике (2)
Технологија образовног профила (2) 
Практична настава (12)     

Галерија радова

Тестимонијали

Свиђа ми се што фотографишем зато што ми је то страст. Атмосфера у студију је увек опуштена. Пракса је лака и занимљива, а однос професора према ученицима је одличан.

Јована Ђумић 2/1

Гледајући унатраг, упис на овај смер је најбоља одлука у мом животу, испуњава ме да радим оно што волим, а то је фотографија. Не бих издржао свакодневну теоретску наставу, пракса ме спасава.

Константин Малаев 4/2

Као неко ко се пребацио са другог смера, на овом сам се пронашао. Школа је уредна и реновирана, студио је занимљив, а пракса је одлична. Научио сам нове технике сликања, али сам и побољшао социјалне вештине.

Горан Марчић 4/1