Школа креативне индустрије

Откријте образовне профиле наше школе

У Графичко-медијској школи се образују ученици за широк спектар занимања у Графичкој индустрији, од штампе, дораде и припреме за штампу, до фотографије, графичког дизајна и дигиталне графике, све у складу са модерним тенденцијама индустрије

Ново у нашој школи

Уписујемо први пут школске 2022/2023

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА​

Техничар мултимедија учествује у медијској продукцији, односно снима и обрађује звучне и видео-записе, креира графику и анимацију као део мултимедијалног садржаја, прилагођава и објављује мултимедијалне садржаје.

Обучава се за: снимање слике, звучног и видео записа различитим техникама снимања; коришћење софтвера за обраду и монтажу слике, звука и видео-записа, као и за креирање једноставне графике и анимације; креирање, обраду и прилагођавање аудио визуелног садржаја (типографија, боја и слично).

Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

Ученици на овом образовном профилу се обучавају за обраду графичких садржаја који се користе у информационим технологијама (мобилне апликације, компјутерске игре и анимација) и израду мултимедијалних елемената у циљу креирања визуелно и технички прихватљивих Интернет презентација (веб дизајн).

Овај смер се заснива у највећој мери на раду на рачунарима у разним програмима који се односе на обраду и израду мултимедијалног садржаја, 2Д и 3Д графике и анимације, комбиновања слике и текста.

 Школске 2021/2022  је било потребно 96,38-86,89 бодова

Дигитална графика

Прву генерацију на овом смеру смо уписали школске 2018/2019 године, један од најпопуларнијих смерова

Фотографија

Аналогна и дигитална фотографија

Фотограф

Ученици на овом смеру се обучавају за самосталан рад при руковању фотографском опремом, снимању и лабораторијској обради црно-белих фотографија.

Ученици се оспособљавају за руковање аналогним и дигиталним апаратима, уче о фотографисању у спољним условима и студијским условима у врхунски опремљеном фото студију.

Школске 2021/2022 је било потребно 86,03 – 75,07 бодова

Техничар за обликовање графичких производа

Овај образовни профил је уведен 2003. године са намером да се спроведе повезивање уметничких и графичарских знања и праксе. Због неопходности поседовања уметничких склоности овај смер се препоручује само онима који их поседују.

Настава обухвата обуку ученика у цртању, сликању, калиграфском писању, типографији… Тако стечена креативна знања примењују се у конкретном графичком дизајну (креирање визит карти, омота, налепница, плаката, новина, књига и амбалажа, илустрација…). За реализацију задатака се користе разноврсни рачунарски програми (Адобе пакета програма: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Animate…).

Школске 2021/2022 је било потребно 87,61 – 80,37 бодова

Графички дизајн

Смер на којем се изучавају све врсте графичког дизајна

Штампа

Практична настава се обавља на разним врстама машина

Техничар Штампe

У току школовања на овом смеру ученици ће бити оспособљени да припреме и обаве процес штампања на различитим штампарским машинама. За процес штампања користе различите штампарске технике: офсет-штампу, флексо-штампу, дубоку штампу и дигиталну штампу.

Током практичне наставе ученици се обучавају да рукују различитим штампарским машинама на конкретним пословима израде различитих графичарских производа: књига, образаца, каталога, амбалажа и многим другим.

Школске 2021/2022  је било потребно 74,43 – 68,25 бодова

техничар за Графичку припрему

Овај образовни профил је такође уведен 2003. године зато што је увођење рачунара донело промене у процесу припреме графичког производа.
На овом смеру ученици се оспособљавају за обраду текста и слике као и уклапањем свих елемената у складну графичку целину.

Заснива се на раду на рачунарима у разноврсним програмима за обраду слике и текста (Адобе пакет програма: Photoshop, Illustrator, Animate, Corel Draw, Office paket programa). Ова професија је незаобилазни део сваког аспекта графичарства.

Школске 2021/2022  је било потребно 85,71 – 77,25 бодова

Припрема за штампу

Врло тражено занимање, незаобилазни део процеса израде графичког производа

Завршни процес штампе

После штампе сваки производ пролази кроз процес дораде

техничар Графичке дораде

Овај профил се бави завршном, незаобилазном фазом у изради графичких производа. Поред израде књига, брошура и часописа израђују се и специјални повези као и луксузни галанатеријски производи од различитих материјала. На овом смеру се обучавају ученици за златотисак, најлуксузнију врсту штампе. 

Графичка дорада као завршна фаза производње је јако битна јер у њој графички производ добија свој коначни изглед и облик прикладан за употребу.

Школске 2021/2022 је било потребно  81,49 –  71,73 бодова