УПИС УЧЕНИКА

Школске 2024/2025. Графичко-медијска школа уписује следеће образовне профиле:

tehničar multimedija

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈA
(28 ученика)

Школске 2022/2023 на овом смеру су се уписали ученици са бодовима у распону 95,68-82,06 бодова

Digitalna grafika

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ
(56 ученика)

школске 2022/2023 на овом смеру су се уписали ученици са бодовима у распону 99,73-82,33

Grafički dizajn

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
(56 ученика)

школске 2022/2023 на овом смеру су се уписали ученици са бодовима у распону 92,91 – 80,52

tehničar pripreme

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ (28 ученика)

школске 2022/2023 на овом смеру су се уписали ученици са бодовима у распону 86,20 – 78,16

fotografija

ФOТОГРАФ
(28 ученика)

школске 2022/2023 на овом смеру су се уписали ученици са бодовима у распону 87,58 – 78,28

dorada

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
(28 ученика)

школске 2023/2024 нисмо уписивали овај смер

štampa

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ (28 ученика)

школске 2022/2023 на овом смеру су се уписали ученици са бодовима у распону 74,29 – 69,30

Отворена врата школе

За све заинтересоване будуће ученике наше школе биће организована отворена врата 25. маја и 1. јуна 2024. г. од 10 до 13 часова.

ДЕТАЉНИЈЕ О ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

Вaжне информације

Документа потребна за упис

Упис можете извршити и онлајн. Можете тражити од школе да сва документа преузме преко образовног портала, а уколико их доносите лично, потребни су:

  • Сведочанства
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Лекарско уверење
  • Образац за упис (добија се у школи)