Наше услуге

Графичка школа нуди широк спектар услуга из домена графичке струке – припрема за штаму, графички дизајн, све врсте штампе, графичка дорада. Наша предност су најстручнији кадрови, дугогогишње искуство и обједињеност целог процеса штампе.
Издвајамо:
Студио за фотографију

Фотографија

лорем ипсум

Офсет штама

све врсте штампаних материјала у једној и више боја…

Сито и дигитална штампа

визит карте, дипломе, флајери и све остале производе штампе у малим тиражима.

Књиговезница

повез књига, фасцикле, јеловници, кутије, дипломски радови, деловодници, златотисак, кутије, архивске кутије, фасцикле за цртеже до Б1…