• Бодови: 77,93-74,39

    ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ДОРАДУ

Т.Г.Д.-8

Опис смера

Ученици овога смера уче да израђују различите брошуре, блокове, повеза часописа, књига, корица за књиге, амбалаже, албума при томе примењују различите технике: савијање, резање, шивење, лепљење и слично. Поред тога уче о алатима и прибору за графичку дораду, као и о основним машинама у графичкој доради, о табацима (како се сакупљају и савијају), о преради папира (како се израђују картони, лепенке...). Графичка дорада је једна од најважнијих фаза у изради графичког производа, јер производ добија свој коначан облик и постаје спреман за употребу.

План рада

У првој години праксе ученици се упознају са основама технологије рада у одељењу графичке дораде. Увежбавају технике савијања, резања, шивења, лепљења и израде блокова. Уче о припремним поступцима за дефинисање места превоја, како се сакупљају табаци, баве се израдом брошура, прерадом папира и картонажом. Обучавају се за припрему, рад и одржавање

 У другој години праксе ученици се обучавају за формирање готових производа. Израђују кутије од картона и равне лепенке, израђују заштитне корице од лепенке, тврд повез, раде једноделне и дводелне пресвлаке. Обучавају се за преповезивање књига, уче како се повезују часописи, израђају бешавне повезе, раде каширање карата, постера и фотографија и обучавају се за рад на машинама за графичку дораду.

У трећој години праксе ученици се баве израдом тврдог повеза, радом на машинама меког повеза и серијском израдом производа. Израђују ватиран повез, као и повез пословних књига, отискују корице, израђују регистраторе са механизмом, округле кутије техником мотања и кутије за прибелешке.

У току четврте године праксе ученици се баве израдом повеза у кожи, реза на књижном блоку, и баве се специјалним пословима у графичкој доради. Израђују паспарту, луксузне амбалаже, сложиве кутије, кутије од таласасте лепенке. Баве се оплемењивањем материјала, израђују савитљиве амбалаже од специјалних материјала. Уче о индустријском начину повезивања књига и брошура и баве се израдом макета.

Предмети по годинама

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Историја (2)
Хемија (2)
Физика (2)
Музичка уметност (1)
Основи графичке технике (1)
Графичко обликовање и писмо (2)
Технологија графичког материјала (2)
Технологија образовног профила (2)
Грађанска/верска настава (1)
Изборни предмет (2)
Изборни предмет (2)
Практична настава (8)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Историја (2)
Хемија (2)
Физика (2)
Музичка уметност (1)
Основи графичке технике (1)
Графичко обликовање и писмо (2)
Технологија графичког материјала (2)
Технологија образовног профила (2)
Грађанска/верска настава (1)
Изборни предмет (2)
Изборни предмет (2)
Практична настава (8)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Социологија (2)
Хемија (2)
Технологија графичког материјала (2)
Технологија образовног профила (2)
Грађанска/верска настава (1)
Практична настава (13)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Филозофија (2)|
Грађанска/верска настава (1)
Основи електротехнике и електронике (2)
Економика и  организација производње (2)
Устав и право грађана (2)
Технологија образовног профила (2)
Практична настава (12)

Тестимонијали

За овај смер треба да се вежба, треба времена и јако је битна прецизност, као и концентрација. Сваки детаљ је битан, али се исплати јер је све што учимо корисно.

Анђела Денић 3/5

Научила сам како функционише дорада и зашто ми је она битна. Лако је за сналажење и није тешко за учење. За добре ствари треба времена. 

Анђела Качар 4/5

Смер је доста креативан и у њему видим светлу будућност. Занимљиво је да савијамо папир и правимо свеске. Без књиговезаца, ни књига ни новина.

Јован Витановић 2/5

Галерија радова