• Бодови: 86,20-78,16

    ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ДОРАДУ

Т.Г.Д.-8

Опис образовног профила

Ученици овога образовног профила уче да израђују различите брошуре, блокове, повеза часописа, књига, корица за књиге, амбалаже, албума при томе примењују различите технике: савијање, резање, шивење, лепљење и слично. Поред тога уче о алатима и прибору за графичку дораду, као и о основним машинама у графичкој доради, о табацима (како се сакупљају и савијају), о преради папира (како се израђују картони, лепенке...). Графичка дорада је једна од најважнијих фаза у изради графичког производа, јер производ добија свој коначан облик и постаје спреман за употре

План рада

У првој години праксе ученици се упознају са основама технологије рада у одељењу графичке дораде. Увежбавају технике савијања, резања, шивења, лепљења и израде блокова. Уче о припремним поступцима за дефинисање места превоја, како се сакупљају табаци, баве се израдом брошура, прерадом папира и картонажом. Обучавају се за припрему, рад и одржавање

 У другој години праксе ученици се обучавају за формирање готових производа. Израђују кутије од картона и равне лепенке, израђују заштитне корице од лепенке, тврд повез, раде једноделне и дводелне пресвлаке. Обучавају се за преповезивање књига, уче како се повезују часописи, израђају бешавне повезе, раде каширање карата, постера и фотографија и обучавају се за рад на машинама за графичку дораду.

У трећој години праксе ученици се баве израдом тврдог повеза, радом на машинама меког повеза и серијском израдом производа. Израђују ватиран повез, као и повез пословних књига, отискују корице, израђују регистраторе са механизмом, округле кутије техником мотања и кутије за прибелешке.

У току четврте године праксе ученици се баве израдом повеза у кожи, реза на књижном блоку, и баве се специјалним пословима у графичкој доради. Израђују паспарту, луксузне амбалаже, сложиве кутије, кутије од таласасте лепенке. Баве се оплемењивањем материјала, израђују савитљиве амбалаже од специјалних материјала. Уче о индустријском начину повезивања књига и брошура и баве се израдом макета.

Предмети по годинама

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Историја (2)
Ликовна култура (1)
Хемија (2)
Физика (2)
Рачунарство и информатика (2)
Основи графичке технике (2)
Екологија и заштита животне средине (2)
Технологија графичке дораде (2)
Грађанска/верска настава (1)
Практична настава (6)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Хемија (1)
Географија (2)
Основи графичке технике (1)
Техничко цртање са нацртном геометријом (2)
Технологија графичког материјала (2)
Технологија графичке дораде (2)
Графичка амбалажа (2)
Основе технологије графичке припреме (3)
Грађанска/верска настава (1)
Практична настава (6)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Графичка амбалажа (2)
Обликовање графичких производа (2)
Технологија графичке дораде (2)
Технологија графичког материјала (1)
Грађанска/верска настава (1)
Изборни предмет (2)
Изборни предмет (2)
Практична настава (12)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Технологија графичке дораде (2)
Грађанска/верска настава (1)
Естетика (2)
Предузетништво (2)
Социологија са правима грађана (2)
Изборни предмет (2)
Изборни предмет (2)
Практична настава (12)

Кабинет практичне наставе

Погледајте видео снимак кабинета практичне наставе и опреме коју користе ученици нашег одељења техничара за графичку дораду.

Тестимонијали

За овај смер треба да се вежба, треба времена и јако је битна прецизност, као и концентрација. Сваки детаљ је битан, али се исплати јер је све што учимо корисно.

Анђела Денић 3/5

Научила сам како функционише дорада и зашто ми је она битна. Лако је за сналажење и није тешко за учење. За добре ствари треба времена. 

Анђела Качар 4/5

Смер је доста креативан и у њему видим светлу будућност. Занимљиво је да савијамо папир и правимо свеске. Без књиговезаца, ни књига ни новина.

Јован Витановић 2/5