• Бодови: 95,68-82,06

    ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈЕ

новипајцарт


Опис смера

Ученици на овом смеру обучавају се за медијску продукцију, тј. снимање и обрађивање звучних и видео записа, креирање графике и анимације, као дела мултимедијалног садржаја. Обучавају се за рад на месту снимања: постављају и повезују уређаје и додатну опрему, снимају слику, звучни и видео запис различитим техникама снимања у складу са захтевима медијског пројекта. Обучавају се за рад у постпродукцији, што подразумева коришћење софтвера за обраду и монтажу слике, звука и видео записа, као и креирање једноставне графике и анимације, припрему одговарајућег формата за дистрибуцију и објаву као и постављање мултимедијалних садржаја на интернет страницу.

План рада

У првој години обучавају се да користе аналогне и дигиталне мерне инструменте, уче о једносмерној и наизменичној струји и баве се радом са кабловима и рачунарима, поред тога уче да користе опрему за креирање мултимедијалних садржаја, користе дигиталне апарате и постављају расвету за фотографисање.

У другој години се баве веб дизајном и обучавају се о аудио и видео системима, упознавају се са употребом микрофона према намени, обучавају се за примену мултимедијалних садржаја у дигиталној графици. Баве се растерском и векторском графиком (Photoshop и Illustrator). Упознавају се са употребом камере и миксете. У оквиру практичне наставе уче како се праве штампане плоче.

 У трећој години баве се компјутерском 2D анимацијом, дигитализују нацртани цртеж, стварају једноставне анимације. Обучавају се за рад у JavaScript-u и у HTML-u. Израђују комплексније веб странице (HTML, CSS). Обучавају се за употребу микрофона и њихових различитих поставки и употребу аудио миксета. Обучавају се за употребу камера за снимање видео записа и корекцију снимљеног видео материјала на рачунару, као и обраду звука и видео материјала.

Баве се репродукцијом звука и обучавају се за коришћење аудио миксете. Обучавају се за израду веб сајтова употребом CMS алата (WordPress) и оптимизацију садржаја за интернет претрагу (SEO), поред тога и за снимање аудио и видео материјала и њихове завршне продукције према захтеву медијског пројекта. Обучавају се за израду 3D модела и њихове анимације. Баве се основама креирања видео игара – од почетка процеса до краја.

Предмети по годинама

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Рачунарство и информатика (2)
Историја (2)
Музичка култура (1)
Биологија (2)
Ликовна култура (1)
Физика (2)
Грађанска/верска настава (1)
Практична настава (3)
Основе електротехнике (теорија)(3)
Основе електротехнике (вежбе)(1)
Основе мултимедија (теорија)(2)
Основе мултимедија (вежбе)(2) 

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Географија (2)
Физика (2)
Физичко васпитање (2)
Грађанска/верска настава (1)
Практична настава (2)
Основе електротехнике (2)
Основе електротехнике (1)
Електроника (теорија)(2)
Електроника (вежбе)(1)
Веб дизајн (теорија)(1)
Веб дизајн (вежбе)(2)
Аудио и видео уређаји и системи (теорија)(2)
Аудио и видео уређаји и системи (вежбе)(1)
Продукција мултимедијалних садржаја (теорија)(1)
Продукција мултимедијалних садржаја (вежбе)(2)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Грађанска/верска настава (1)
Електроника (теорија)(2)
Електроника (вежбе)(1)
Веб дизајн (теорија)(1)
Веб дизајн (вежбе)(2)
Аудио технологије (теорија)(2)
Аудио технологије (вежбе)(1)
Видео технологије (теорија)(2)
Видео технологије (вежбе)(1)
Компјутерска анимација (3)
Продукција мултимедијалних садржаја (теорија)(1)
Продукција мултимедијалних садржаја (вежбе)(3)
Изборни предмет (2)
Изборни предмет (2)

Српски језик и књижевност (3)
Математика (3)
Страни језик (2)
Физичко васпитање (2)
Социологија са правима грађана (2)
Грађанска/верска настава (1)
Изборни предмет (2)
Изборни предмет (2)
Продукција мултимедијалних садржаја (теорија)(1)
Продукција мултимедијалних садржаја (вежбе)(2)
Медијска права и слободе (2)
Мултимедија на интернету (2)
Студијска и ванстудијска техника (теорија)(1)
Студијска и ванстудијска техника(вежбе)(2)
3Д моделовање и анимација (3)
Основе креирања рачунарских игара (2)
Предузетништво (2)

Тестимонијали

Смер мултимедија обухвата учење о фотографији, снимању и разради истог, али овај смер нас такође учи и електротехници. Верујем да ћемо после овог смера имати што више знања и свести, и да ћемо се лако пронаћи на пракси и једном од предмета.

Марија Бубић 1/2

За сад је школа добра, а смер интересантан. Нисам очекивао оволико електротехничких знања, али вероватно то има свој разлог. У првој години нам бављење фотографијом пружа уметнички исказ. Занима ме шта ћу учити наредних година, пошто сам прва генерација на овом смеру и једва чекам да сазнам!

Василије Ђилас 1/2

Овај смер, иако је нов, врло је развијен и има доста смисла, такође можемо извући доста знања из њега с обзиром на то да обухвата доста ствари. Имам висока очекивања за будуће године на овом смеру, и верујем да ће се остварити.

Нина Вешковић 1/2