Историјат
Графичко-медијске школе

Оснивачи школе

Никола Вујановић

Анка Иветић

Мојсило Зирамов

Никола Пујовић

Радомир Младеновић

Богиња Динић

Славица Ковачевић-Паунић

Како смо почели...

Словослагач

Цинкограф

Литограф

Словоливац

Књиговезац

Картонажер

Гравер

Машиниста

...а сада:

Техничар за обликовање графичких производа

Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

Техничар за графичку припрему

Техничар графичке дораде

Техничар за мултимедију

Техничар штампе

Фотограф

mapa ekskurzija
stare masine

Старе штампарске машине

stara skola

Школа у Солунској улици

Поносни смо на нашу струку која се у основи бави чувањем информација и знањa и њиховим преношењем путем записа, било да се ради о цртежу, писму, штампи, фотографији, дигиталном запису… Тако је наша струка предуслов за развој науке и мисли уопште, самим тим изградњу данашње цивилизавије.

стара школа
Графичка школа пре реновирања
Нови изглед Графичко-медијске школе